Sponsra tornugglegruppens arbete

 

Alla medlemmar i tornugglegruppen arbetar helt ideellt. Verksamheten genererar dock omkostnader i form av byggmaterial till holkar, transporten av holkar lämplig plats och vid inventering av tornugglor runtom i Skåne.

Tornugglegruppen tar därför tacksamt mot sponsring från företag och privatpersoner som vill bidra till att bevara en av Sveriges mest sällsynta och gåtfulla fåglar. Samtliga sponsorpengar går oavkortat in i verksamheten och de som sponsrar vår verksamhet kommer att omnämnas på denna hemsida.

Tornugglegruppen tar även tacksamt mot byggmaterial, företrädelsevis 1 cm tjocka plywoodskivor och 2,5 x 2,5 cm tjocka lister som är lättarbetade vid holkkonstruktionen.

Tornuggla (Tyto alba), Photograph by Felix Heintzenberg/Biofokus

Tornugglor behöver hjälp med sina boplatser. Ladugårdar och kyrkotorn stängs mer och mer. Tornugglegruppen hjälper tornugglorna genom att sätta upp speciella holkar runtom i Skåne. I Danmark har man stor framgång med dessa holkar. Hjälp tornugglorna genom att sponsra tornugglegruppens ideella arbete.
© Felix Heintzenberg

 
 

Kontakta oss gärna om du eller ditt företag vill stödja vår verksamhet genom:

  • Ekonomiskt stöd
  • Inköp eller skänk av byggmaterial
  • Marknadsföring
  • Annat
 
  Kontakta Tornugglegruppen genom att klicka här.